Menu Zavřeno

Úvod

Znalecký posudek soudního znalce je soubor výroků dle zák. č.36/1967 Sb. v platném znění, který má náležitosti dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.
Tyto náležitosti obsahuje § 13.
Podle § 15 téže vyhlášky musí posudek vykazovat stejné náležitosti i v případě, je-li soudním znalcem vypracován „mimo řízení“ tj. i pro jiné objednatele, než kterými jsou státní orgány. O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje tzv. znalecká otázka (zadání pro znalce). O její formulaci je vhodné se předem poradit. Znalecký posudek na počítač, hardware, software elektroniku apod. by měl být jednoznačný a přezkoumatelný.