Menu Zavřeno

Znalecký posudek

Znalecký – posudek – počítač – software – hardware – apod.

Znalecký posudek soudního znalce je soubor výroků dle zák. č.36/1967 Sb. v platném znění, který má náležitosti dle Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění.
Tyto náležitosti obsahuje § 13.
Podle § 15 téže vyhlášky musí znalecký posudek vykazovat stejné náležitosti i v případě, je-li soudním znalcem vypracován „mimo řízení“ tj. i pro jiné objednatele, než kterými jsou státní orgány. O obsahu znaleckého posudku významným způsobem rozhoduje tzv. znalecká otázka (zadání pro znalce). O její formulaci je vhodné se předem poradit. Znalecký posudek na počítač, software, hardware, elektroniku apod. by měl být jednoznačný a přezkoumatelný.

První podmínkou jednoznačnosti znaleckého posudku v oblasti komputerů, software, hardware, stanovení ceny atd. je kvalitní znalecká otázka. Znalecká otázka je de facto zadáním pro znalce. Jen kvalitní otázka implikuje možnost poskytnout kvalitní znaleckou odpověď (znalecký výrok), který je zužitkovatelný jako případný důkazní prostředek při sporu.