Menu Zavřeno

Vyhotovení smluv v oblasti IT – outsourcing, dodávky software, hardware apod.

Dodávkou software, hardware a dalších služeb, zejména outsourcingu se tak jako v jiných oborech rozšiřuje množina rizik, která souvisejí s užíváním příslušných věcí či služeb. Tomu se nelze ubránit. V případě outsourcingu, který je v dnešní době velice doporučován a preferován, dochází dokonce k přenesení části provozu na jiný subjekt. Nejrůznějšími instrumenty se snažíme rizika minimalizovat, případně odpovědnost přenést na někoho jiného. Jedním ze základních takových instrumentů je smlouva o příslušné dodávce. Zkušenosti ze soudních i mimosoudních jednání ukazují, že mnohé případy, kdy jde například o spor v oblasti IT, který byl vyvolán následujícími jevy

  • ztráta dat (např. mezi dovozcem a skladem) s následným „zmizením“ zboží
  • pokladní manko
  • „překvapující“ uplatnění nároku na úhradu práv

souvisejí s nedokonale sepsanou smlouvou.

Taková ustanovení jako jsou předmět, práva a povinnosti apod. právník bez technických znalostí a vyplývající technické předvídavosti při nejlepší vůli nemůže vypracovat tak, aby účinným způsobem minimalizoval výskyt nejednoznačných výkladů situací, které mohou během smluvního vztahu nastat. Aktivní konzultační práce soudního znalce z oboru IT účinně pomůže zkvalitnit smluvní zajištění obchodního vztahu, čímž snižuje náklady související s případnými spory.