Menu Zavřeno

Vyhotovení smluv v oblasti IT – outsourcing, dodávky software, hardware apod.

Znalec v oblasti počítače hardware software je účinným pomocníkem při sestavení smlouvy o dodávce hardware, software a dalších služeb, zejména outsourcingu.  V dané oblasti se nepřesnou smlouvou, tak jako v jiných oborech, rozšiřuje množina rizik, souvisejících s užíváním příslušných věcí či služeb. Tomuto jevu se nelze ubránit. V případě dnes doporučovaného a preferovaného outsourcingu dochází dokonce k přenesení části provozu na jiný subjekt. Znalec v oblasti počítače hardware software může pomoci nejrůznějšími instrumenty rizika minimalizovat. Případně stojíme o to odpovědnost přenést na někoho jiného. Jedním ze základních takových instrumentů je smlouva o příslušné dodávce. Zkušenosti ze soudních i mimosoudních jednání ukazují, že mnohé případy, kdy jde například o spor v oblasti IT, který byl vyvolán následujícími jevy:

  • ztráta dat (např. mezi dovozcem a skladem) s následným „zmizením“ zboží
  • pokladní manko
  • „překvapující“ uplatnění nároku na úhradu práv

souvisejí s nedokonale sepsanou smlouvou.

Taková ustanovení jako jsou předmět, práva a povinnosti apod., právník, bez technických znalostí a vyplývající technické předvídavosti, při nejlepší vůli nemůže vypracovat tak, aby účinným způsobem minimalizoval výskyt nejednoznačných výkladů situací, které mohou během smluvního vztahu nastat. Aktivní konzultační práce soudního znalce z oboru IT účinně pomůže zkvalitnit smluvní zajištění obchodního vztahu. Tím snižuje náklady související s případnými spory.