Menu Zavřeno

Webinář: Jak zadat znalecký posudek

Webinář: Jak zadat znalecký posudek není v současné době až tak jednoduché. Praxe ukazuje, že se chybná a naprosto nešikovná zadání množí. Ta vedou ve svém důsledku ke zhotovení nesmyslných posudků, které stojí čas, peníze, přitom nemusejí přinést kýžený efekt.

Doporučujeme

a) předběžnou konzultaci nebo

b) zhlédnout webinář Jak zadat znalecký posudek. Webinář je zejména pro podnikatele i soukromé osoby, ale hlavně pro advokáty, vyšetřovatele, státní zástupce i soudce. Zhlédněte webinář a budete zadávat znalecký posudek efektivně. Snadno pak položíte znalcům smysluplné znalecké otázky (znalecká zadání) která budou implikovat JEDNOZNAČNÉ odpovědi (znalecké posudky.

Obsah webináře:

 1. Nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb.
 2. Kdo je opravdu v současné době znalcem, znaleckou kanceláří či znaleckým ústavem, oprávněným zhotovit znalecký posudek
 3. Orientace v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
 4. Újma v souvislosti s výkonem znalecké činnosti
 5. Mlčenlivost
 6. Konzultant znalce
 7. Rozdíly mezi „starou“ a „novou“ kategorizací znalců a související problémy (souběh obou systémů kategorizací); příklady nebezpečí pro zadavatele
 8. Nároky na zadavatele posudků ve smyslu nezbytnosti prvotní analýzy problematiky pro správnou volbu znalce
 9. Jednotná struktura znaleckého posudku a povinné náležitosti posudku, které jsou podstatně náročnější než dříve
 10. Kdo musí podepsat posudek za znaleckou kancelář či znalecký ústav
 11. Elektronická podoba posudku a problematika elektronického podpisu a časového razítka (eIDAS, QTS)
 12. Mýty o znaleckém oceňování věcí
 13. Cena obvyklá vs tržní

Webinář je umístěn na Youtube.com. Stopáž tohoto videa činí 1 hod. 22 min.


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.