Menu Zavřeno

Konzultace/poradna

Soudní znalec poskytuje osobní konzultace na základě předběžného ujednání o datu a místě konání (telefonicky nebo e-mailem).

Konzultace poslouží například k

 • účinnějšímu jednání při vyřizování reklamací,
 • zvýšení prevence před vznikem reklamačních nedorozumění (takovou konzultaci je nutné realizovat PŘED uskutečněním nákupu),
 • přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu – například ocenění věci, posouzení některého jevu apod.

Lze se poučit z případů, které se staly, přičemž nemusí jít pouze o reklamace …

 1. Firma A a firma B byly dodavatelskými subjekty na určité stavbě. Firma A dodala a instalovala na stavbu zařízení EPS. Firma B dodala a instalovala na stavbu vodovodní a kanalizační rozvody. Při realizaci došlo k úniku vody z vodovodního zařízení, přičemž voda poškodila část EPS. Poškozená firma A okamžitě začala nárokovat po firmě B kompenzaci škod, a to ve výši 250.000,- Kč. Firma B ještě v den škodní události kontaktovala znalce s tím, že objednává znalecký posudek, jehož úkolem je objektivizovat výši škody.
  Komentář: Zásadně správným krokem byla RYCHLÁ aktivace znalce, který skutečně druhý den ráno šetřil poškození na místě. Znalec nevyčíslil škodu obratem, rámcově však zjistil, že poškozeny byly pouze tři zdroje a jedno čidlo. Samotná přítomnost znalce a jeho jednání, které vykazovalo na první pohled parametry nestranného přístupu, zapůsobily tak, že poškozená strana své nároky zmírnila. Na doporučení znalce (bez nákladného vyhotovení znaleckého posudku) došlo na místě k uzavření dohody o narovnání ve výši 25.000,- Kč. Operativní přizvání znalce tak přineslo pozitivní výsledek v tom, že kompenzace škody je realizována ve výši jedné desetiny původně nárokované částky, okamžitě a bez soudu.
 2. „Obracím se na Vás o prvotní informaci na problém poškození PC. Mám ve vlastnictví notebook. Došlo k poškození LCD. Záruční opravna usoudila, že poškození je způsobeno pádem přístroje. Každopádně vylučuji pád přístroje!!!! Žádám o posouzení příčiny poškození po prohlédnutí-prozkoumání.“
  Komentář: Posouzení se neobešlo bez porušení záruční plomby přístroje. Tuto okolnost bylo nutné vůči servisu ošetřit, byla proto nutná další jednání, která navyšovala náklady. Při studiu dokladů bylo zjištěno, že předávání přístroje do servisu nebylo řádně technicky protokolováno a tak „se rozplynuly“ důkazní prostředky o původu závady. V případě obezřetného jednání se servisem při uplatňování reklamace (důkladný zápis o stavu věci při jejím předání do opravy) však nákladné vyhotovení znaleckého posudku by ani mnohdy nebylo nutné!
 3. „Prosím o radu – švagr zakoupil před 7 měsíci mobilní telefon, který přestal fungovat, v rámci záruční doby jej reklamoval a bylo mu sděleno, že telefon byl tzv. utopen, a tím pádem mu reklamace nebyla uznána jako oprávněná. Prosím, zda byste mi mohli sdělit, zda je možno vypracování znaleckého posudku jako základu pro případný občanskoprávní spor“.
  Komentář: Častý případ. Základní deska přístroje zvlhne s následnou korozí a změnou příslušných elektrických vlastností, vedoucích k nefunkčnosti. Proti běžné vlhkosti by měla být deska chráněna ochranným lakem. Někdy lak chybí!!! Kdo vlastně nadměrnou vlhkost způsobil a byla opravdu nadměrná? To jsou otázky, na něž je nutné odpovědět v případě, že chceme do reklamačního jednání vnést jasno. Jedním z důkazních prostředků může být znalecký posudek. Takový znalecký posudek vyžaduje demontáž telefonu a kontrolu základní desky, a to s takovými technicko-právními opatřeními, aby majitel nepřišel o záruku (jednání s prodejcem). Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku lze nárokovat na straně, která při obchodním styku poškodila protistranu.
 4. „Prosím o sdělení, zda máte zkušenost s harddiskovým přehrávačem MP3. Reklamoval jsem jej poté, kdy přestal fungovat a objevilo se chybové hlášení „hdd error“. Reklamace mi nebyla uznána z údajného důvodu, že přístroj byl poškozen pádem. Přístroj jsem měl v užívání jen já sám a vím, že k pádu přístroje, ani jinému hrubému zacházení nedošlo, a současně vím z internetových diskuzí, že se tato závada u tohoto přístroje vyskytuje. Chtěl jsem vás tedy požádat, zda je možné pomocí znaleckého posudku posoudit, že k pádu skutečně došlo, či nikoliv“.
  Komentář: Identifikovat příčinu poruchy hard disku je mnohdy značně složité, ale v zásadě to lze. Horší je to však s identifikací toho, komu vlastně přístroj upadl (nynějšímu uživateli nebo ještě někomu před prodejem přístroje …?). K objektivnímu posouzení musejí být vzaty v úvahu ještě další okolnosti prodeje a hlavně užívání zařízení.
 5. „Jsem studentka vysoké školy. Koupila jsem si notebook v obchodě XY. Když jsem ho přejímala, byl namáčknutý roh krabice. V ten okamžik jsem si vůbec neuvědomovala, že NB by mohl být poškozen a že případné závady by díky tomu byly poté řešeny jen mimozáručně. Ihned po rozbalení jsem nezjistila žádnou vadu, jen jsem si všimla, že DVD mechanika je cca o 2 mm povystrčená, ale nevěděla jsem, jestli to tak má být či nikoliv. Asi po 3 dnech monitor začal blikat. Protože na www stránkách obchodu je uvedeno, že reklamace NB tohoto výrobce se uplatňují v servisu YZ, šla jsem tedy závadu reklamovat rovnou tam. NB přijali, v rámci reklamace vyměnili datový kabel LCD. Pět dní po vyzvednutí jsem doma zjistila, že závada stále přetrvává a všimla jsem si, že u NB je naprasklá krytka růžku. Druhý den jsem NB odnesla tedy zpět a s dobrým úmyslem jsem ještě techniky v servisu upozornila na tento prasklý růžek a zeptala se i na povysunutou DVD mechaniku. Technik do servisního protokolu napsal, že pravý zadní roh byl mechanicky poškozen, zřejmě po pádu. Za týden jsem volala do servisu, jestli už je reklamace vyřízená a bylo mi sděleno, že bohužel nemůže být provedena oprava v rámci záruky, že se jedná o mechanické poškození, které bylo způsobeno pádem. Jako důkaz, že jsem pád NB nezpůsobila já, jsem do servisu tentýž den nesla ukázat poškozenou krabici. Technik neuznal záruku a nabídl opravu jedině mimozáruční, kdy cena by mohla dosahovat i 11.000,- Kč. Toto jsem odmítla, ale přesto jsem se s technikem domluvila, že NB rozebere, aby zjistil, co s ním je, a než by provedl jakoukoli opravu, slíbil, že zavolá. Za tři dny jsem s technikem opět mluvila a řekl mi, že NB rozebral a smontoval, že závada by tímto mohla být odstraněna, že žádnou opravu neprovedl, a že nechá ještě NB 2 dny testovat a že celková cena bude cca 1.100,- bez DPH. Po telefonu jsem odmítla platit jakoukoli částku, a z domova jsem si tentýž den jela NB bez provedených testů vyzvednout (cca 70 km). Při přejímání jsem stejně zaplatila 357,- Kč za diagnostiku. S NB jsem ihned šla za prodejcem, kde jsem jim celou situaci popsala. Prodejce řekl, že reklamaci uplatňujeme bohužel pozdě, že pokud byla při dopravě způsobena jakákoliv závada, může on jako prodejce uplatňovat reklamaci u svého dodavatele pouze do 5 dní od data prodeje. Nyní mám doma NB s blikajícím monitorem, prasklým rohem, povystrčenou DVD mechanikou, s možností vyskytnutí dalších závad a bez záruky. Servis i prodejce odmítli tuto situaci řešit. Já vím zcela jistě, že jsem NB neupustila, a žádné mechanické poškození nezpůsobila. Dle mého názoru muselo dojít k poškození při přepravě NB od výrobce k prodejci“.
  Komentář: Existuje TEORETICKÁ možnost stanovení doby, kdy došlo k prasknutí krytu NB. TEORETICKÁ proto, že znalecké posouzení, které se provádí například na základě simulací stárnutí příslušné umělé hmoty, je velice drahé (srovnatelně s cenou notebooku) a málokdy přesné tak, jak je pro uplatnění reklamačních nároků zapotřebí (přesnost na dny je málokdy dosažitelná). Určení viníka mechanického poškození se prokazuje kombinací celé řady nejrůznějších důkazních prostředků, nejen technických. Přitom nebylo nutné věc dovést až ke sporu, mnohé bylo možné „zachránit“ během pečlivého vedení reklamačního řízení.