Menu Zavřeno

GDPR – DPO

Znalec je proškolen v oblasti GDPR a vyhotovuje znalecké posudky v dané oblasti IT,

GDPR: Znalec může vyhotovit znalecký posudek v segmentu IT, pouze však v takovém případě, kdy nezastává pro účastníka řízení funkci DPO. Na druhé straně, lze znalce, jako proškolenou osobu, jmenovat DPO. Pak ovšem nemůže vyhotovit znalecký posudek pro účastníka řízení, pro nějž vykonával funkci DPO.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, neboli DPO (Data Protection Officer), je důležitou a zásadní osobou pro prokazování souladu mechanismů nakládání s osobními údaji s nařízením GDPR. Monitoruje soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi dle výše uvedeného nařízení. Dále sleduje realizace interních auditů, proškolení pracovníků apod. 
V řadě případů je jmenování pověřence povinností. Zpracování provádí orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt. Činnosti správce vyžadují významné a pravidelné monitorování občanů. Správce zpracovává osobní údaje v souvislosti s  rozsudky v trestních věcech a s trestními činy. O vhodnosti či povinnosti jmenovat DPO, se subjekt rozhodne na základě toho, že porovná povahu a rozsah prováděného nakládání s osobními údaji v souvislosti s nařízením GDPR.

Jmenovat DPO je vhodné například při zpracování údajů 

  • poskytovatelem telefonních a internetových služeb

  • o zeměpisné poloze zákazníků

  • o pacientech větším zdravotnickým zařízením

  • vyhledávačem pro potřeby reklamy

  • o zákaznících v rámci obchodní činnosti 

  • apod.