Reklamace hardware, software, služeb

Reklamace - elektronika - audio - video - registrační pokladna - EET - počítač - počítačové komponenty - monitor - paměť - základní deska - grafická karta - zvuková karta - videokarta - tiskárna - mobil - servisní oprava - televizor - apod.

Výrobky a služby oblasti - elektronika - audio - video - registrační pokladna - počítač - počítačové komponenty - hardware - sofware - monitor - paměť - základní deska - grafická karta - zvuková karta - videokarta - tiskárna - mobil -servisní oprava - televizor apod. vykazují v některých případech závady a nedostatky v době, kdy za ně prodejce nebo poskytovatel služby (například servis) ručí. Elektronika, audio, video, počítač, počítačové komponenty, monitor, paměť, základní deska, grafická karta, zvuková karta, videokarta, tiskárna, mobil, servisní oprava, apod., to vše lze v oprávněných případech reklamovat. Před reklamací, lépe však již před zakoupením věci, je vhodné si přečíst některé zkušenosti, někdy se i poradit.

Soudní znalec a jeho objektivizace oprávněnosti uplatnění reklamace na začátku jejího projednávání  

Ne vždy se reklamace setkává s úspěchem bezprostředně na základě jejího uplatnění. Soudní znalec - resp. jeho vyjádření - může v případě reklamace účinně pomoci při jednání mezi zákazníkem a prodejcem nejen v etapě již probíhajícího soudního sporu, nýbrž daleko dříve, tedy v době mimosoudního projednávání věci. Tento úkon oběma stranám - tedy zákazníkovi i prodejci - ušetří nemalé soudní výlohy. Objektivizaci uplatnění reklamace přitom velice prospěje vybavení obou stran kvalitními listinnými podklady (například přesná identifikace přístroje na faktuře vystavené při jeho prodeji, v případě opakované reklamace pečlivě vyhotovené zápisy o předání a zpětném převzetí věci do předchozích záručních oprav apod.).

Náklady na vyhotovení znaleckého posudku

Spotřebitel má podle § 1924 Občanského zákoníku právo na úhradu nákladů, které vznikají v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku mohou tedy být do uvedených nákladů zahrnuty a lze tedy v případě oprávněnosti reklamace požadovat jejich úhradu po prodejci. Tento nárok však může uplatnit pouze do jednoho měsíce od lhůty, kdy je možné vytknout příslušnou vadu.

Soudní znalec a jeho znalecký posudek v soudním sporu


V řadě případů soudní spor bez existujícího příslušného znaleckého posudku je obtížné zahájit. Během soudního sporu znalecký posudek slouží jako jeden z důležitých podkladů pro soud ke stanovení příslušných právních kvalifikací a tedy i rozsudku. Zejména v tak složitých a dynamicky se rozvíjejících oborech, jakými jsou elektronika, digitální technika, počítače, software, hardware, rozhlas a televize, paměťové nosiče a úložiště, internetové domény, přenosy dat, digitální domácnost atd. musí se soud ve svých kvalifikacích opírat o výrok(y) znalce(ů).

Soudní znalec pracuje především pro orgány jako jsou soudy, policie apod. Může však rovněž ve shodě se zákonem č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů podat znalecký posudek v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací na jejich žádost, tzv. posudek mimo řízení před státními orgány. Takovou odbornou pomoc poskytuje na základě příslušné dohody v rámci výkonu své funkce. Objektivizaci reklamace v oblastech elektronika - audio - video - registrační pokladna - počítač sofware - hardware - počítačové komponenty - monitor - paměť - základní deska - grafická karta - zvuková karta - videokarta - tiskárna - mobil - servisní oprava - televizor - apod. lze požadovat na základě příslušné dohody v rámci výkonu své funkce.