O znalci


Základní informace o znalci Ing. Viktoru Kotrubenkovi:

 

Znalec

  • byl jmenován předsedou MS Praha, č. slibu 1929 
  • je předsedou sekce Elektronika a IT, elektrotechnika Komory soudních znalců České republiky, výhradního zástupce České republiky v evropské znalecké instituci EuroExpert
  • je absolventem ČVUT Praha Fakulty elektrotechnické
  • disponuje dlouholetou praxí působení ve výpočetních střediscích a sdělovacích prostředcích
  • působil jako pedagog na ČVUT Praha Fakultě informačních technologií a na několika vyšších odborných školách v oblasti informačních technologií  
  • je zároveň aktivním umělcem s dlouholetou praxí v oblasti výroby zvuku a obrazu, včetně zkušeností v oblasti licencí a jejich oceňování.

Znalec disponuje následujícími zvláštními osvědčeními:

IT právo komplexně

Viktor Kotrubenko - Osvědčení IT právo komplexně

Dohled a kontrola nad činností znalců
 

Osvědčení Právnické fakulty střední.jpg

Problematická místa práv duševního vlastnictví
 

Osvědčení Beck bez kraje.jpg

Znalecké právo

Znalecké právo

GDPR - DPO

GDPR-DPO

Principy varování a vyrozumění obyvatelstva

Principy varování a vyrozumění obyvatelstva dle platné legislativy a místní informační systémy